V současné době je metoda vyzdívání komínů z plných pálených cihel na maltovou směs nedostačující
a zastaralá.

Pro dřívější spotřebiče byla možná vhodná, ale v dnešní době máme jiné druhy spotřebičů s vyšší účinností a nižší výstupní teplotou spalin.

Z toho vyplývá, že i na komíny jsou kladené vyšší nároky (nenasákavost, tepelná odolnost, těsnost apod.)

Tyto podmínky splňují nové komínové stavebnicové systémy.Jejich konstrukce je vícesložková téměř vždy jsou opatřená zadním odvětráváním.

Jejich konstrukce se skládá z lehčené plášťové tvárnice (liaporové, keramické, cihelné), v které je umístěna keramická vložka s tepelnou izolací.

Zadním odvětráváním v tvárnicích je odváděná vlhkost z tepelné izolace, případně unikající spaliny.

Komíny mohou být

Výhody těchto systémů

Různé druhy úprav nadstřešních částí:

Naše firma montuje z systémů, zkušenostmi prověřených výrobců.

Mezi které patří: Schiedel a.s. , CIKO s.r.o. , EKO KOMÍNY s.r.o.