Plastové komíny nabízí ideální řešení pro odvod spalin od plynového spotřebiče, tedy především kotle (plastové materiály vhodné i pro krby dosud nejsou dostupné).

Vzhledem k neustále rostoucím cenám plynu a dalších topných médií je dnes na všechny moderní plynové spotřebiče kladen požadavek na maximální využití spáleného plynu a tím vzniklého tepla.

To je důvod, proč do komínu přicházejí spaliny natolik zchlazené, že kondenzují hned na začátku kouřovodu nebo na vnitřní stěně komínové vložky.

Plastový komín není obyčejná trubka

Komín musí odolávat trvalému působení velice agresivního kondenzátu spalin!

V takových extrémních podmínkách se v posledních letech čím dál více osvědčují speciální plastové systémy, které jsou certifikovány a schváleny pro odvod spalin s teplotou až 160 °C. (POZOR! To neznamená, že každá plastová trubka je vhodná do komína!!!!)

Plastové spalinovody na rozdíl od hliníku vzhledem ke své konzistenci nepodléhají korozi, která bohužel ohrožuje i nerezové materiály.