Vložkování se používá při rekonstrukci starších komínů, z různých důvodů. Jako je třeba výměna starého spotřebiče za nový, který klade vyšší nároky na odtah spalin a tedy i na spalinovou cestu a komín.

Komíny musí odolávat vyšším nárokům spotřebičů (nenasákavost, odolnost vůči agresivním látkám, těsnost a

požární bezpečnost okolních konstrukcí)

Vložkovat se může vložkami různých druhů a materiálu. Záleží na druhu spotřebiče pro který je komín zprovozněn!

Kdy je nutné vyvložkovat komín

  1. komínový průduch neodpovídá platným předpisům
  2. přechod na jiný druh paliva
  3. špatný tah komína
  4. kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  5. v místnosti je cítit zápach spalin
  6. původní vložka již neplní svůj účel

Vložkovat se může pro všechny spotřebiče

Druhy materiálů, se kterými se při vložkování pracuje

Nerezové materiály

Plastové materiály