Rekonstrukce nadstřešní části

Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána erozí (povětrnostními vlivy). Vzhledem k ochlazování komínového zdiva, v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách. Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného komínového zdiva i omítku komínového tělesa. Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti. Popsané procesy vedou k narušení a rozpadu nadstřešní části komínu.

Rekonstrukce

Poškozenou nadstřešní část komínu je nutné odbourat a nově vyzdít z kvalitních cihel. Právě kvalita použitých lícových cihel společně se zdící maltou určuje z velké části životnost nového komínu. Na trhu jsou i různé systémové prvky pro rychlou a kvalitní rekonstrukci s kterými také pracujem. Veškeré stavební práce provádíme za pomoci závěsného lešení a výškového dopravníku.